Kaplica

Kaplica Jerozolimska

Kaplica Jerozolimska – najstarszy, zachowany zabytek architektury Olsztyna. Nie znamy dokładnej daty jej budowy; pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1565 roku.

Wzniesiona została przy nieistniejącym dziś szpitalu św. Jerzego i poświęcona została kultowi Męki Pańskiej. W 1775 r. przebudowana na koszt Piotra Poleskiego, członka magistratu miejskiego. Od tego czasu nosi cechy barokowe.

We wnętrzu Kaplicy znajduje się datowana na ok. 1510 r. Grupa Ukrzyżowania w formie Golgoty z dwoma łotrami. Jest to najwybitniejszy zabytek późnogotyckiej rzeźby sakralnej w Olsztynie, jedynym zachowanym zabytkiem snycerki późnogotyckiej na terenie Pomorza Wschodniego. Na ścianach kaplicy zawieszone są XVIII-wieczne obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Matki Boskiej Bolesnej. Z początku XVII w. pochodzi zaś obraz Chrystus pod Krzyżem ze Św. Marią Magdaleną.

Obok kaplicy stoi krzyż, będący upamiętnieniem epidemii cholery z 1866 roku, przeniesiony tu z alei Warszawskiej w 1975, przed przyjazdem Władysława Gomułki na otwarcie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych roku.

Chętni do zwiedzania tego ciekawego zabytku olsztyńskiego proszeni są o wcześniejszy kontakt z kancelarią parafialną. Zwiedzanie za dobrowolną ofiarą, przeznaczoną na renowacje i utrzymanie kaplicy.

 Komentarze są zamknięte.